O projektu

Tato internetová stránka je výsledkem projektu specifického výzkumu řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (IGA_FF_2017_027, Redakce, strategie a ohlas exilových časopisů „La Nation Tchèque“ a „Československá samostatnost“, řešený v letech 2017-2019), díky účelové podpoře na specifický vysokoškolský výzkum udělené roku 2017 Univerzitě Palackého v Olomouci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jeho hlavním řešitelem je historik Ivan Puš, dalšími členy projektu jsou romanisté Jiří Špička a Nicola Raúl.
Projekt se snaží zaplnit bílé místo v bádání o vzniku samostatného Československa a upozornit na význam časopisu La Nation Tchéque, vydávaného francouzsky v Paříži mezi lety 1915-1916, pro diplomatický úspěch Masarykovy válečné diplomacie. Členové projektu se snaží na základě vydaných textů i archivních dokumentů rekonstruovat redakční a personální zázemí časopisu, jeho vývoj, náplň, ideologii a ohlasy. Prvním výsledkem projektu je zpřístupnění časopisu veřejnosti.

About this project

This website is a result of a student research project at the Faculty of Arts, Palacký University Olomouc. Its main investigator was Ivan Puš, while other members of the project were Jiří Špička and Nicola Raúl. The project attempts to fill the gap in the research on the rise of an independent Czechoslovakia and draw attention to the importance of the journal La Nation Tchèque for the diplomatic activities and propaganda of Czech and Slovak political leaders in emigration led by Tomáš Garrigue Masaryk, afterwards the first president of the Czechoslovak Republic. The members of the project have been working at reconstructing the editorial and personnel background of the journal, its development, content, ideology and responses based on published texts and archival documents. The first result of the project is to make the journal available to the public.

A propos du projet

Ce site est le résultat d’un projet d’étudiant de la faculté des Lettres de l’Université Palacký à Olomouc (2017-2019). Le rechercheur principal est Ivan Puš, et les autres membres du projet sont Jiří Špicka et Nicola Raúl. Le projet vise à combler l’espace vide dans la recherche sur la création de la Tchécoslovaquie indépendante et attirer l’attention sur l’importance de la revue "La Nation tchèque" pour les activités diplomatiques et de la propagande en faveur de l’émigration politique tchèque et slovaque, sous la direction de Tomáš Garrigue Masaryk, qui est devenue plus tard le premier le président de la République tchécoslovaque. Sur la base des documents, archives et les textes des membres du projet tentent de reconstituer l'équipe personnelle de rédaction de la revue et son développement, remplissage, idéologie et témoignages. Les premiers résultats du projet sont de rendre la revue public.